Färskvaruhuset

Färskvaruhuset optimerar flödet i organisationen

Livsmedelsbranschen har som de flesta känner till hårda regler vad gäller hantering av varor. Är det dessutom frågan om färskvaror blir kraven än större.

 
På Färskvaruhuset har man sett möjligheterna att möta utmaningarna med ett modernt, effektivt IT-stöd. Genom att ge personalen verktyg att arbeta rationellt har företaget i nära samarbete med sin Jeeves partner lyckats optimera varuflödet.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner