Hitta rätt affärssystem för ert företag!

Affärssystem som begränsar

De flesta företag som letar efter en ny ERP software har antingen gjort förändringar i sin verksamhet eller bytt programvara. De som har gjort förändringar i sin verksamhet förlorar massor med tid på grund av arbetsflöden som inte längre passar och tillfälliga processlösningar. De sitter fast med en samling standardfunktioner som hårdkodats in i systemet och vet också att det inte är något som särskiljer deras arbetssätt från konkurrenternas. De företag som har bytt programvara har spenderat mycket tid, pengar och resurser på att specialanpassa systemet. De pressas hårt ekonomiskt och håller redan på att gå under av att försöka underhålla det system de byggt upp. De vet att systemet inte kommer att kunna hantera de tillväxt- och expansionsplaner man ställt upp.

Affärssystem som utmärker sig

Att hitta ett affärssystem behöver inte innebära att man som företag känner att man helt enkelt väljer det minst dåliga systemet. Särskilt inte om det rör sig som små och medelstora tillverknings- och distributionsföretag som arbetar jobbar hårt för att uppnå stora drömmar med en liten budget. Det är nu istället dags att lära känna Jeeves ERP. Jeeves ERP är den nya generationens affärssystem vars design utformats efter filosofin att inga två företag är varandra helt lika och att det är möjligt för automatiserade och differentierande processer att existera samtidigt. 

Your ERP, Your Way - Ditt affärssystem på ditt sätt

Till skillnad från andra SaaS- och molnbaserade erp systems ger er Jeeves ERP en kraftfull PaaS-lösning som gör det lätt och kostnadseffektivt att implementera och uppgradera ett mycket specialanpassat system. Detta system utgörs av ett kärnsystem bestående av en stor uppsättning standardfunktioner och kommer i form av en molntjänst. Utifrån kärnsystemet kan ni enkelt modifiera och lägga till de delar ni behöver för att skapa ett affärssystem som är helt anpassat efter er unika affärsverksamhet.

JEEVES ERP FUNKTIONALITET OCH TEKNIK

Jeeves ERP kommer med en stor uppsättning funktioner för att hantera tillverkningsprocesser, supply chain, logistik, ekonomistyrning, försäljning, CRM, produkthantering, service, tid, projekt, rapportering och Business Intelligence. 

Jeeves ERP Applikationsområden

Jeeves ERP är uppdelat i åtta olika applikationsområden, med stöd av utökad funktionalitet i form av tilläggslösningar och funktioner för flerbolag och koncerner. Stöttat av Jeeves geniala anpassningsbara arkitektur är dessa applikationsområden precis så funktionella som man kan förvänta sig att ett system som bygger på 20 år av forskning och utveckling ska vara. 

  • Tillverkning
  • Supply Chain
  • Ekonomi
  • Försäljning
  • Kundrelationer - CRM
  • Produkthantering
  • Service
  • Projekt och uppdrag

Jeeves ERP Genial Arkitektur

Vad är det som är genialt med Jeeves ERP:s arkitektur? Jeeves består av en dynamisk modelldriven arkitektur. En modelldriven arkitektur är utformad efter tanken att användaren kommer att tala om för ERP lösning vad han eller hon vill göra, vilket systemet sedan gör. Det är inte uppbyggt efter en standardmall som ska passa alla utan anpassat efter vad som passar just ert företag bäst. Det finns inte 10 000 alternativa funktioner att välja mellan utan bara just de funktioner ert företag vill ha. Ni får vad ni vill ha, precis så som ni vill ha det snabbt och enkelt. 

Fullt supporterad affärssystemslösning i molnet

Jeeves ERP är en fullständigt underhållfri och full supporterad molnlösning, som omfattar programvara, plattform och infrastrukturtjänster. Utformat så att ni kan vara lugna på att hela er Jeeves ERP IT-miljö - från hårdvara till mjukvara och allt däremellan - är garanterad att fungera  optimalt och smidigt 24/7.

Fem anledningar att välja affärssystemet Jeeves ERP