Jeeves ERP Cloud minskar den operationella kostnaden och risken – ni behåller kontrollen. Ni betalar för vad ni behöver, när ni behöver det. Uppgradera när företaget är redo för det. Ni kan få systemet helt anpassat och integrerat enligt företagets behov och önskemål och blir alltså inte låsta av en skyddad eller begränsad teknologi. Ert affärssystemsystem är fullt portabelt, öppet och flexibelt. Med andra ord, när ni väljer att placera Jeeves ERP i molnet, får uttrycket "Ditt affärssystem, ditt sätt” en helt ny innebörd. Lämna över allt tekniskt arbete vårt expertteam och spendera istället er tid och era pengar på innovation och andra IT-områden.

Ägna mer tid åt ert företag.

Fördelar med Jeeves ERP Cloud 

Växande medelstora företag behöver något mer än en SaaS-lösning. De behöver kontrollen, anpassningsbarheten och säkerheten med ett lokalt affärssystem kombinerat med alla de traditionella fördelarna med en molntjänst. Ni kan få allt detta med Jeeves molnlösning. Allt underhåll och all support sköts av Jeeves men går samtidigt att anpassa helt efter ert sätt att jobba direkt i molnet.
>> Läs mer om fördelarna

Helt underhållsfritt. Full support.

Jeeves ERP Cloud är ett helt underhållsfritt affärssystem med full support. Vårt expertteam har djup kunskap om och stor erfarenhet av applikationen, plattformen och infrastrukturen, vilket gör det lätt för dem att förhindra, diagnostisera och lösa problem om och när de uppstår. Detta innebär att bördan lättas avsevärt för er IT-personal som annars måste lyckas fördela sin tid, budget och sin kompetens över många olika områden av företagets stora IT-landskap.
>> Mer information

SaaS-, PaaS-, och IaaS-lösningar till en fast månadsavgift 

I Jeeves ERP ingår SaaS-lösning, PaaS-lösning och IaaS-lösning.  Få en överblick av hur Jeeves-ERP Cloud ser ut på bilden nedan. 
​>> Eller klicka här för mer detaljerad information.