Jeeves ERP Cloud är ett helt underhållsfritt affärssystem med full support. Vårt expertteam har djup kunskap om och stor erfarenhet av applikationen, plattformen och infrastrukturen, vilket gör det lätt för dem att förhindra, diagnostisera och lösa problem om och när de uppstår. Detta innebär att bördan lättas avsevärt för er IT-personal som annars måste lyckas fördela sin tid, budget och sin kompetens över många olika områden av företagets stora IT-landskap.

Installation och provisionering

Installation och konfigurering av servrar, liksom uppsättning av övervakningssystem för säkerhet, prestanda, backup och recovery ingår.. Och om ni ska uppgradera, vidareutveckla eller integrera er Jeeves ERP-applikation, kommer Jeeves ERP Cloud med full provisioneringsservice för att säkerställa att er miljö stödjer det ni vill göra. 

Övervakning och rapporter

Vi övervakar er infrastruktur via ett inbyggt övervakningssystem som automatiskt loggar alla säkerhetshändelser och driftstörningar. Om ett problem uppstår arbetar vårt supportteam efter en fastställd handlingsplan där de kontaktar ert företag vid behov. Våra experter jobbar också proaktivt med att förhindra att problem uppstår överhuvudtaget och för att kunna lösa problem effektivt när de väl uppstår. Kunderna har full insyn i arbetet via ett dashboard.

Underhåll

I månadsavgiften ingår underhåll av hela ert system, vilket gör att ni kan vara säkra på att få tillgång till den senaste teknologin och funktionerna så snart de blir tillgängliga. Till skillnad från många andra SaaS-tjänster bestämmer ni själva om och när ni vill göra en uppgradering. Uppgraderingar kan göras när affärsverksamheten är redo för den.

Administration

Jeeves ERP Cloud inkluderar hjälp med installering av hotfixar, service packs, patchar, och uppgraderingar av kärnsystemet.

Support och utbildning

Via Jeeves kundportal kan alla affärssystemskunder få applikation- och infrastruktursupport. På portalen kan man skicka in och se status på ställda frågor, fel meddelanden, delge produktidéer och begära hjälp med service. Vidare finns också en plattform där kunder dygnet runt kan få självsupport genom att läsa i vår databas med svar på ”Vanliga frågor”, samt ta del av nyheter, produktdokumentation och utbildning on-demand.