Valet av affärssystem viktigt för tillväxtföretag

För att trygga fortsatt tillväxt behöver Sverige nya företag som växer och skapar nya arbetstillf