Stora volymer, små marginaler och snabb omsättning i livsmedelsbraschen

Livsmedelsbranschen ställer andra krav på affärssystemet

Många funktion

Den hemliga ingrediensen för tillverkare och distributörer inom livsmedelsindustrin

Spårbarhet i livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin är extremt reglerad.