BBGRUPPEN investerar mobilt

Den fjärde industriella revolutionen är här, något som kräver att alla bolag ser över både sina system och sin verksamhet. ERP och modern datahantering är inget undantag, utan har tvärtemot visat sig vara en av tidens kritiska utvecklingspunkter. Företaget BBGRUPPEN såg möjligheter med att nyttja utvecklingen till sin fördel och tog nyligen beslut om en större investering i sitt Jeeves ERP och Lösningen Jeeves Mobilitet.

BBGRUPPEN är en rikstäckande företagsgrupp som levererar produkter och smarta lösningar inom lås, säkerhet och inredning till fastigheter och byggen. Man konsulterar, levererar, installerar, driftsätter, underhåller och bidrar med sin kompetens till sina kunder under hela vägen. Branschen ställer höga krav med lagar och regler från flera olika håll. BBGRUPPENS främsta utmaningar ligger därför i att de har en utspridd organisation med höga krav på ordning och reda.

”Jeeves Mobilitet och den mobila fältserviceappen är till hjälp för BBGRUPPEN då man samlar flera tidigare funktioner i ett och samma system.” Berättar Bernt Gustavsson, IT-chef på BBGRUPPEN. Det mobila ramverket samverkar med ERP systemet i realtid och man är alltid uppdaterat oavsett var man befinner sig. Gränssnittet anpassas utifrån användningsområden. För servicetekniker och personal ute på fältet innebär det ett enklare, mer flexibelt arbete.

Under projektet har man använt sig av Jeeves mobila designklient och optimerat appen enligt BBGRUPPENS behov. ”Det är det som gör vår mobila lösning unik” Berättar Jens Johansson, leveransansvarig för projektet. ”Designklienten är så lättillgänglig att BBGRUPPEN själva kan optimera appen. Vårt mål med projektet är att ge dem verktyg så att de kan sköta utvecklingen och sedan optimera den på egen hand”.

Vill du ha fler tips från någon av våra erfarna ERP-experter? Läs någon av våra guides:

20 Steg ERP

20 Steg till ett lyckat
ERP-Projekt

SnabbGuide: 40 viktiga frågor
40 frågor inför
ett ERP-projekt