Vitrolife

Full spårbarhet från produktion till kunder runt om i världen

Börsnoterade Vitrolife är ett kvalificerat tillväxtbolag som tillverkar och säljer produkter inom bland annat fertilitetsområdet. Verksamheten ställer stora krav på spårbarhet i alla faser från produktion till kund.
 
Vitrolife valde år 2000 Jeeves som nytt affärssystem och blev en av dåvarnde partners Infocubes första kunder. Några av målen med Jeeves var att utveckla rutinerna som säkerställde full spårbarhet, förenkla administrationen och öka leveranssäkerheten. Vid valet av affärssystem var det viktigt för Vitrolife att Jeeves kunde stödja en snabb tillväxt och att uppgraderingar kunde ske snabbt och enkelt. Jeeves har också svarat upp mot de kraven och mycket har hänt sedan systemet togs i drift. Ett exempel på Vitrolifes tillväxttempo är att företaget mellan 2006 och 2017 har gått från en omsättning på ca 170 MSEK till 1046 MSEK och har en kontinuerlig tillväxt på 20 procent.