Vitamin Research Products

Det bästa receptet för Vitamin Research Products

Som ett GMP-hus har VRP nu bättre möjligheter att föra register och historik för varje sats av vitaminer, vilket säkerställer en gedigen kvalitetskontroll och historisk dokumentation tack vare Jeeves.
 
Vitamin Research Products (VRP) har varit verksamt inom funktionella livsmedel och vitaminer sedan 1979. När företaget startade befann sig produkter som motverkar åldrandet och förlänger livet fortfarande i sin linda. En liten grupp forskare och kemister som intresserade sig för dessa frågor startade ett företag tillsammans för att utveckla sina egna produkter. Vitamin Research Products hade sett dagens ljus.
 
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner som en pdf, se längre ner