Tylö

Vi uppgraderar hela tiden

Nya tillväxtmål krävde en ny IT-plattform att stå på. Med ett heltäckande, flexibelt och uppgraderingsbart affärssystem från Jeeves har Tylö har blivit ett betydligt mer produktivt och kostnadseffektivt bolag.
 
Tylö är idag världens ledande tillverkare avmiljöer för bastu, dusch och ångbad med ett starkt varumärke. Framgången bygger på att Tylö erbjuder absolut bästa kvalitet på sina produkter och tjänster. Bolaget har en stark företagarkultur och har varit familjeägt sedan 1940-talet. Exporten svarar för drygt 75 procent av den totala produktionen och företaget säljer i mer än 80 länder i alla världsdelar. Fokus på tillväxt tog ordentlig fart i samband med att Tylö fick in en ny styrelse. Sedan dess har företaget målmedvetet satsat på produktions- och produktutveckling. Men med nya tillväxtmål
behövdes en ny affärssystemslösning baserad på en flexibel IT-plattform. Det var på så sätt Jeeves kom in i bilden.
 
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner som en pdf, se längre ner