Scan Coin

Smidig uppgradering viktig för ledaren inom mynthanteringslösningar

Scan Coin, ledaren inom valutahantering behövde efter ett system som är kapabelt att stödja företagets utveckling av affärsprocesser. Därför valdes Jeeves affärssystem ut som ett system att möta framtiden med.

 

ScanCoins affärsidé är att addera värden till kundernas verksamhet genom att skapa lösningar som tillåter dem att hantera kontanter effektivt. Vid starten i mitten av 60-talet fokuserade Scan Coin bara på mynt, och därifrån kom namnet, och produkterna var då revolutionerande. En tidig satsning på den globala marknaden har bidragit till en snabb tillväxt. Mynthanteringskonceptet har också successivt breddats och sommaren 2012 förvärvades mjukvaruföretaget SoftOne som ett led i ambitionen att utöka erbjudandet med allt mer integrerade lösningar. 

 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som pdf, se längre ner