Nordic Plastics Group

Viktiga synergieffekter när tre bolags slås ihop

När tre av plastbolagen i industrigruppen Söderbergföretagen bildade det gemensamma bolaget Nordic Plastics Group bildades också Nordens största leverantör av bearbetade plastkomponenter och halvfabrikat i plast. Bildandet av det nya bolaget har gått i högt tempo och en utmaning är att samla alla verksamheter i Jeeves.

 

Det nya företaget Nordic Plastics Group har närmare 175 medarbetare och fler än hundra av dessa kommer att ha Jeeves som arbets-och affärsverktyg när implementeringen är fullt genomförd i alla bolag under 2013. Det är en helhetslösning som valts och som bl a innefattar produktion, CRM, inköp, lager samt BI-verktyget Jeeves BI bundle för effektivisering av arbetet med analyser, uppföljning och kontroll.

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner