Keges

Jeeves plattform för offensiva framtidssatsningar

Keges Grosshandel är Gotlands enda fullsortimentsgrossist. Som ett led i den fortsatta affärsutvecklingen och effektiviseringen av Keges administrativa processer beslutade företaget under våren 2012 att byta till Jeeves som nytt affärssystem.

 

Keges Grosshandel har under en lång följd av år haft en stabil tillväxt omsättningsmässigt, och en mycket snabb när det gäller antalet artiklar som ryms inom ett stort antal produktgrupper. På några år har sortimentet utökats med ett par tusen artiklar till dagens grossistsortiment på ca 8 000 artiklar. Tillväxten, intensiva sommarmånader med en i princip fördubblad personalstyrka och expansionen av produktutbudet har för Keges aktualiserat behovet av ett nytt affärssystem.

–Det nuvarande systemet har varit i drift i många år och även om det har en bra basfunktionalitet fungerar det inte som plattform för de framtidssatsningar vi står inför. Några exempel är införande av e-handel, e-fakturering, datoriserade lagerfunktioner, effektivare sökfunktioner för kunderna och förbättrade rapportmöjligheter, säger Magnus Palmgren.

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner