Hällde

Vi uppgraderar snabbt och smidigt

 
AB Hällde Maskiner har gjort många betydande effektivitetsförbättringar sedan Jeeves infördes. Med rätt systemstöd genomsyrar nu kvalitetstänkandet alla processer i företaget. Dessutom lovordas de
korta uppgraderingstiderna.
 
I snart 70 år har Hällde producerat beredningsmaskiner för storkök och export sker över hela världen. Med målsättning attförbättra marginalerna har Hällde med hjälp av Jeeves lyckats genomföra en rad lyckade effektiviseringsåtgärder. – När jag kom hit hade vi en mix av olika system. Vi hade prio på att hitta ett integrerat system som alla avdelningar kunde dra nytta av och som samtidigt var säkert för framtida behovsförändringar. Efter noggrann analys och utvärdering av konkurrerande system föll valet på Jeeves med sin heltäckande basfunktionalitet, fantastisk flexibilitet och snabba och enkla uppgraderingsteknik, säger Håkan Johansson IT-ansvarig.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner