Fagerhult

Med låg ägandekostnad i fokus

Helhetssyn, kundinsikt och starka varumärken är några förklaringar till att Fagerhult utvecklats till en av Europas ledande belysningskoncerner. Valet av Jeeves som nytt affärssystem ska bidra till att ytterligare korta ledtiderna och öka leveransprecisionen.

Fagerhult Jeeves
2010 tog belysningsföretaget Fagerhult beslutet att välja Jeeves som affärssystem för att utveckla och vässa logistikprocesserna vid två produktionsenheter i Sverige. Låga ägandekostnader, flexibilitet och enkla uppgraderingar var avgörande för valet av Jeeves. Samma argument har vägt tungt när Fagerhult nu tagit beslut om att konsolidera flera system och implementera Jeeves ERP som gemensamt affärssystem vid säljbolag och produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Holland, Frankrike och Kina.Genom förvärv och organisk tillväxt har Fagerhult vuxit till ett av Europas ledande belysnings-företag. Ambitionen är att växa vidare och bli en global aktör på belysningsmarknaden. Fagerhult har dotterbolag i 20 länder och tillsammans med representanter och distributörer når koncernen cirka 40 marknader runt om i världen.
 

Ersätter Dynamics AX, Visma och Scala

 
Det var en utpräglad helhetssyn på logistikprocesserna som 2010 ledde till beslutet att välja Jeeves. När Fagerhult nu tagit beslutet att satsa fullt ut på Jeeves ERP som affärssystem i ett flertal säljbolag och produktionsenheter bygger det också på en helhetssyn, men från ett annat perspektiv. Nu ligger fokus på konsolidera en systemmiljö med Dynamics AX som affärssystem för försäljningsprocessen i ett antal bolag, Visma inom produktområdet Retail och Scala vid produktionsenheten i Kina.
 

Om Fagerhult

Fagerhult Belysning har byggt affärerna på ljuset ända sedan den första fabriken grundades 1945. En utpräglad helhetssyn kännetecknar koncernens logistikprocesser. Utvecklingen mot allt mer skräddarsydda lösningar bidrar till att kraven ökar på Fagerhults hela försörjningskedja. Lösningen omfattar applikationer för produktion, inköp, lager samt ekonomi. Med en värdegrund där kundinsikt, presetationskultur och innovationsförmåga utgör hörnpelarna har Fagerhult haft en stark tillväxt.  

 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner pdf  till höger >>