Tema ekonomi på årets första träff med Jeeves Användarförening

Varmt välkommen till årets första träff med Jeeves användarförening! Förra årets sammankomst, hos Bolon, var väldigt lyckad och vi hoppas att på ett lika högt engagemang denna gång. Eventet äger rum den 2 maj i Stockholm på WTC. Jeeves användarförening bjuder på lunch kl 12:15 och kl 13:00 inleder vi eftermiddagens tema ekonomi.

De två huvudprogrampunkterna är: 

Jeeves smarta ekonomifunktioner
Johan Lindgren, Produktchef på Jeeves,

Johan berättar om eAttest, avstämningar, GDPR och andra aktuella nyheter i Jeeves. OptoSweden är även på plats och presenterar lösningar kring elektronisk fakturahantering.

"Trender i världsekonomin" 
Mauro Gozzo, omvärldsanalytiker och trendspanare​

Mauro är omvärldsanalytiker och ordförande i Industrins Ekonomiska Råd. Under 1,5 h hör vi honom prata om vilka effekter globala trender får för företag i Sverige.

Anmäl dig här

Fullständigt program

12:15 Lunch

13:00 Välkommen till Användarföreningens träff

13:15 Johan Lindgren, Jeeves

14:00 Presentation av OptoSweden

14: 30 Fika

15:00 ”Trender i världsekonomin” - Mauro Gozzo

16:30  Avslutning