Jeeves CRM passar företag med uttalat kundfokus där flera personer på olika avdelningar har kundkontakt. Det är väl lämpat för företag med en stor del av försäljningen mot befintlig kundbas och företag som vill automatisera sin säljprocess.

Så fungerar det
Jeeves CRM är ett högfunktionellt CRM-system som omfattar relations-, säljstöds- och kampanjhantering. Genom den sömlösa integrationen med övriga moduler i Jeeves ERP har du direkt tillgång till transaktionsdata som orderstock, kundfordringar, serviceorder etc. Jeeves CRM är också integrerat med Jeeves dokumenthantering vilket gör att du också har åtkomst till relevanta dokument för kundrelationen, som e-post, avtal och offerter.

Tillsammans ger detta en komplett bild av din kundrelation. Genom att känna din kund väl, kan du lättare skapa lojalitet och bibehålla en konstant nivå av återkommande försäljning.

All information i Jeeves CRM är sökbar med obegränsade segmenteringsmöjligheter. Resultatet av ett urval kan omvandlas till en kampanj som kan distribueras från Jeeves CRM via e-post inklusive bilagor.

De leads som genereras av kampanjen kan följas upp och metodiskt bearbetas i säljstödet. Med en väl definierad säljprocess får du inte bara en bättre träffsäkerhet. En strukturerad försäljningspipeline ger dig också en mer pålitlig försäljningsprognos.

Obegränsade segmenteringsmöjligheter    
All information är sökbar och sökvillkor kan lagras. Innebär mindre behov av fördefinierade rapporter. Utmärkt för affärsutveckling genom att först identifiera underliggande försäljningsfaktorer i olika segment och sedan tillämpa dessa i andra segment.

Effektiv kampanjhantering    
Kampanjer kan skapas från sökresultat och omedelbart distribueras, inklusive bilagor. Nya kampanjer kan genereras från utfallet av en tidigare kampanj.

Sales Force Automation    
Automatisera och styr din säljprocess, genom att definiera olika säljstatus med fördefinierad sannolikhet, automatiskt genererade aktiviteter och kontrollfunktionalitet. Leder till en effektivare säljprocess och motverkar snabba ogrundade avslutsförsök.

Försäljningsanalys    
Grafik över aktuell pipeline och framtida inkomster, rapporter över utebliven försäljning per säljare, status eller säljfas hjälper säljledningen att styra säljstyrkan.

Dokumenthantering    
Alla typer av dokument, även e-post, kan kopplas till önskat objekt i Jeeves CRM (kund, kontaktperson, affärsmöjlighet, kampanj etc.). Word- och Exceldokument kan skapas och fyllas med data utifrån mallar som finns lagrade i Jeeves CRM.

Outlook plug-in    
Spara e-post till Jeeves CRM direkt från Outlook, kopplat till den aktuella kontakten samt till en vald rapporterad aktivitet.

Att göra-lista kopplad till kalendern i Outlook    
Stöd för säljledningen att styra säljkåren genom aktiviteter som antingen registreras manuellt eller genereras från kampanjer eller affärsmöjligheter. Den enskilde säljaren kan planera om och kopiera aktiviteten till den personliga Outlook-kalendern, inbäddad i Jeeves CRM, med länkar till kundposten i Jeeves CRM.

Konvertering av befintligt sälj-stödsystem till Jeeves CRM    
Möjlighet att lägga till egna sökbara fält och en fullt sökbar segmenteringsmatris med användardefinierade kategorier gör det enkelt för en säljare att överföra sin egen säljmetodik till Jeeves CRM.

Konkurrentbevakning    
Bevaka dina konkurrenter genom att registrera säljrelaterad data som: viktiga argument, produktportfölj, när vi har mött dem, varför vi vann/förlorade. Detta hjälper dig förfina dina säljargument och erbjudanden.

Business Intelligence (BI) Module
Jeeves BI omvandlar transaktioner inom olika delar av Jeeves affärssystem till sökbara grafik och instrumentpaneler. Med Jeeves BI, kan du få en överblick över alla dina affärsfunktioner, inklusive försäljning, inköp, lager, tillverkning och ekonomi-och därifrån har du möjlighet att borra ner i detaljer för att ställa nästa fråga. 
Application Areas ERP
Kärnan i Jeeves ERP-lösning är uppdelad i åtta applikationsområden. Varje applikationsområde representerar det funktionsdjup som du kan förvänta dig av en ERP-lösning med en 20-årig historia av forskning och utveckling och som stöds av den additiva designen i Jeeves ERP:s geniala arkitektur.