Träffa Annie Gabrielsson, vår nybakade Jeeves ERP Konsult!

Att Annie hamnade inom affärssystem och ERP var ingen slump. När hon såg att utbildningen som kombinerade hennes intresse för IT med verksamhetsutveckling blev valet lätt.

Studierna i Halmstad gick mot sitt slut när hon fick syn på annonsen till Jeeves Traineeprogram. Annie hade tidigare arbetat som ekonomiassistent i systemet och fått en positiv bild av Jeeves både som arbetsplats och system. Därför chansade hon och sökte. ”Det kändes som en bra väg in i konsultrollen” berättar hon. ”Och på den vägen är det”.

Hur ser din nya roll ut?

Efter traineeprogrammet, där vi fick testa på olika delar, har jag inriktat mig mot ekonomi och är numera ekonomikonsult. Jag arbetar dagligen med olika kunder där arbetsuppgifterna varierar för att kunna stödja och utveckla deras arbetssätt.

Vad tycker du om Jeeves tranieeprogram?

En jättebra start för dig som är nyutbildad. Programmet var lärorikt och väldigt heltäckande, eftersom vi blev utbildade i både Jeeves ERP och i konsultrollen.

Varför gillar du att arbeta som Jeeveskonsult?

Jag gillar att arbeta som Jeeveskonsult för att det innebär varierande arbetsuppgifter, att jag får träffa många olika kunder och så har jag fantastiska kollegor. Det är många här som har mycket erfarenhet att lära sig av, inom väldigt många olika områden.

Är du nyfiken på Jeeves som arbetsplats?

Lär dig mer om ERP och affärssysstem