Kärnan i Jeeves ERP-lösning är uppdelad i åtta applikationsområden. Varje applikationsområde representerar det funktionsdjup som du kan förvänta dig av en ERP-lösning med en 20-årig historia av forskning och utveckling och som stöds av den additiva designen i Jeeves ERP:s geniala arkitektur.
Tillverkar ditt företag produkter på beställning, till lager eller åt processer, eller kombinerar ni olika metoder? Oavsett vilket har Jeeves stabila funktioner för dina processer och för din specifika tillverkningsmiljö, från råmaterial och produktionsförberedelser till tillverknings- och närvarorapporter samt alla typer av planering och schemaläggning.
Jeeves har funktioner som gör att du kan arbeta med flera lager, flera valutor och flera språk. Du kan även hantera kunder och leverantörer som finns på olika geografiska platser. Det innebär att systemet fungerar för många olika typer av tillverkare och distributörer.Modulen för hantering av SCM har tagits fram för att du ska få fullständig kontroll över försörjningskedjan och kunna samarbeta på ett smidigt sätt. Du kan utöka din verktygslåda med tilläggsfunktioner som lagerhantering, transportbokning och EDI-funktionalitet från våra samarbetspartners. 
Jeeves ERP innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du dels sköta din vanliga bokföring och rapportering, samt förenkla de allt mer komplexa utmaningarna i att göra affärer med många olika länder och valutor. Det här applikationsområdet är helt integrerad med alla andra försystem, så som tillverkning, projekt och reskontra, samt har stöd för internationell ekonomisk redovisningsstandard (IFRS) och uppfyller god redovisningssed.
ERP Sales and Customer Service
Oavsett om du har som mål att hitta nya kunder eller hantera dina befintliga på ett bra sätt innehåller Jeeves ERP fullt integrerade CRM-funktioner och en rad olika verktyg för utleverans av order. Det ger kundtjänstpersonalen den information de behöver för att skapa realistiska förväntningar om prissättning, ledtider och leveranser hos kunderna. Du kan dessutom förstärka den här modulen med produktkonfiguratorn för att hjälpa kunderna att ta fram orderunika produkter. Med god översikt över verksamheten kan ditt kundtjänstteam hålla kunderna nöjda och få mer exakta reslultatprognoser.
Säljbeslut grundas alltför ofta på ofullständig information, på grund av bristande informationsutbyte mellan såväl olika säljare som mellan säljare och resten av organisationen. JeevesCRM är ett komplett CRM-system, helt integrerat med affärssystemet Jeeves ERP som undanröjer problematiken med personberoende i kundrelationerna och informationsbrist vid säljbesluten.
Som produktansvarig har du en strategisk och tvärfunktionell roll som kräver insyn i en produkts hela livscykel. Med Jeeves verktygslåda för produkthantering kan du skapa arbetsflöden för att hantera hela lanseringsprocessen för en produkt – från planering och konstruktion till kvalitetskontroller och tester. Systemet kan leverera felfri produktdata och information om transaktioner som rör varje enskild produktlinje. Det ger dig möjlighet att både se till att produkterna blir lönsamma samt att identifiera förbättringsmöjligheter.
Service Managment
Många tillverkare producerar tekniska produkter som kräver eftermarknadsservice. Jeeves ERP erbjuder en gedigen verktygslåda för servicehantering som underlättar vid planering, schemaläggning och uppföljning av serviceuppdrag. Med inbyggda verktyg för att hantera spårbarhet, avtal, garantier och reklamationer kan du hantera eftersläpande service på ett proaktivt sätt. Och med vår nya app för mobil fältservice kan du förbättra marginalerna, samla in bättre data från fältet och skapa en mer professionell och modern arbetsmiljö för företagets servicetekniker.
Jeeves har även stöd för projekthantering och projektbaserad tillverkning, med kompletterande funktioner för att rapportera tid inom ett visst projekt. Det går även att hantera framstegsrapporter och kostnadsackumulering. Du får den överblick och alla de rapporteringsfunktioner du behöver för att kunna slutföra projekt i tid och inom budgeten.