Branschutmaningar

Grossistbranschen består av många olika typer av företag som fungerar som en länk mellan tillverkare och kunder. Huvudprocesserna hos en distributör inkluderar inköp, lager, försäljning och detaljhandel. Det finns många olika sätt för en distributör att serva slutkunden, allt från företag med en blandning av skapande, lager och detaljhandel till de som fokuserar på frakt och mervärdestjänster. Utmaningarna för den här typen av företag kan variera avsevärt, men de delar ändå en grunduppsättning mandat för att fungera effektivt i leveranskedjan, inklusive att fortsätta vara lyhörda för ändrad kundefterfrågan och ha effektiv drift för att dra fördel av det som vanligtvis är små marginaler.

Grossistföretag tar risker genom att inneha lager för att ha produkter tillgängliga när deras kunder behöver dem. Som ett resultat är distributörer känsliga för trender och ekonomisk oro och de måste ha medel för att snabbt reagera på marknadsändringar. Dessutom har konkurrensen i grossistbranschen ökat allt mer, med många andra faktorer som påverkar tillväxten och hållbarheten hos distributörer, inklusive:

 

 • Ökad globalisering har lett till stora förändringar i flödet av produkter, med fler och fler produkter med ursprung i lågkostnadslänser som skeppas till lokala marknader.
 • När tillverkare skickar produktionen till utvecklingsländer, måste deras distributörer följa efter, mötta av internationell tillväxt för att fortsätta sin roll i leveranskedjan.  
 • Ökade inkomster i utvecklingsländer har breddat den globala köpkraften och öppnat möjligheter för grossister och detaljhandlare att ta sig in på nya marknader.
 • Den ökade tillgängligheten av varor och tjänster via internet har förvandlat värdekedjan och öppnat upp en värld av nya vägar för konsumenter att prissätta och hitta produkter och leverantörer.
 • Ökad integrering av leverantörskedjan via användningen av sofistikerade tekniker och affärssystem har skapat nya affärsmodeller och avsevärt ändrat sättet som grossistföretag arbetar med sina leverantörer.
 • Grossistbranschen fortsätter att vara starkt fragmenterad, med flera stora dominanta spelare och ett stort antal små och medelstora företag med nischspecialiseringar. Denna fragmentering leder till stor konkurrens och även en stor möjlighetstillväxt genom sammanslagningar och uppköp.

 

Även de bästa svaren på branschutmaningar kan hållas tillbaka av stela ERP-lösningar. Att synkronisera företag och distributörer över flera geografiska områden för att anpassa processarbetsflödet är antingen dyrt eller omöjligt med de flesta affärssystem. Grossister som växer och förändras behöver ett affärssystem som låter dem automatisera och strömlinjeforma sitt unika sätt att konkurrera i en allt mer komplex värld. De behöver ett affärssystem som har byggts från grunden och upp utifrån tanken att alla företag är olika och hela tiden förändras. De behöver Jeeves ERP.

Jeeves ERP är en molnbaserad ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) för små till medelstora företag (med verksamhet i Sverige.) Till skillnad från många andra moln- och SaaS lösningar, levereras Jeeves ERP Cloud med en kraftfull plattformstjänst byggt på en genial arkitektur som tillåter dig att enkelt och kostnadseffektivt implementera och uppgradera ett mycket anpassat system ovanpå en innehållsrik uppsättning av standardfunktionalitet. Anpassningar som kan göras på egen hand, eller med hjälp av Jeeves erfarna affärssystemskonsulter.

Jeeves ERP är byggt för att möta huvudutmaningarna och kraven hos små och medelstora grossist-, distributions- och detaljhandelsverksamheter, med möjligheten att ytterligare optimeras för att passa in med ditt företags unika affärsprocesser. Systemet kommer med förbyggda arbetsflöden, skärmdialoger, rapporter och Business Intelligence, skapade specifikt för tjänstebolag, vilket leder till snabb systemimplementering och även snabb payback.

Jeeves ERP för distribution, parti- och detaljhandel

Jeeves ERP tar upp de huvudsakliga funktionskraven hos växande grossistföretag, distributörer och detaljhandelsföretag, inklusive:

Stöd för flera internationella företag

Jeeves har stöd för drift med flera enheter och internationella grupper. Lösningen är specifikt skapad för att förenkla och standardisera processer över flera enheter inom samma företag eller mellan företag, med inbyggda justeringar baserade på deras geografiska platser. Som ett resultat av detta kan du snabbt etablera nya försäljnings- och distributionsenheter eller leja bort lagerhållning och tjänster var som helst i världen, och allt inifrån ett enda affärssystem. Skapa en försäljningsorder från en säljenhet och faktura från en leveransenhet. Oavsett hur din verksamhet är konfigurerad kommer du att glädjas åt förbättrat samarbete och ökad synlighet av ditt företags globala tillgångar och resurser.

Inter Company Transactions (Transaktioner inom företaget)

Inter Company Transactions (ICT) gör det möjligt för företag med komplexa, geografiskt spridda strukturer att fungera som en enda enhet när de arbetar direkt med kunder. Kund- och lagerpåfyllningsordrar följer en enda, automatiserad process som gör alla de transaktionsuppdateringar som krävs både för försäljnings- och leverantörsplatser.

Internationella platser och språkstöd

Jeeves ERP är utvecklat i nära samarbete med våra kunder, ofta grossist-, distributions- och detaljhandelsföretag med internationell drift. Systemet används i fler än 40 länder och lokaliseras och översätts till många språk, och uppdateras även hela tiden för att stödja lokala lagar och regler.

Stöd för mervärdestjänster

Oavsett om din verksamhetsstil är källa-håll-sälj-skicka: skapa-sälj-källa-skicka: källa-håll-detaljhandel: källa-håll-sälj-skräddarsy-tjänst; eller blandat tillverknings- och leveransläge och oavsett om du stödjer dina kunder med eftermarknadstjänster eller distribuerar produkter till kunder genom en komplex värdekedja så är Jeeves ERP skapat för att snabbt konfigureras för att stödja det sätt du bedriver din verksamhet på. Systemet har också stöd för prognos, avancerad lagerkontroll, e-handel, m.m.

Lätt att integrera

Jeeves ERP:s öppna databasdesign och serviceorienterade arkitektur ger den en inbyggd förmåga att enkelt integreras med alla tredje parters front- eller backofficesystem som redan stödjer din differentierade affärsmodell, inklusive point-of-sale-system (POS), externa lagerhanteringssystem, automatiserade förvarings- och hämtningssystem, programvara för transporthantering och mycket mer.

Andra nyckelfunktioner som är inkluderat:

 • Effektiv upphandling
 • Optimerad logistikhantering
 • Avancerad lagerkontroll
 • Flexibel pris- och rabatthantering
 • E-handel
 • Effektivt med EDI
 • Huvuddatahantering
 • Stöd för mervärdestjänster
På Jeeves är vi stolta över vår engagerade och aktiva kundbas! Sök efter företag nedan och läs mer om våra kunders framgångar, eller läs mer om hur Jeeves ERP stöttar utmaningar och möter funktionskrav inom våra kunders branscher.