Jeeves Användarförening

Jeeves Användarförening är ett sätt för Jeeves kunder att samarbeta med varandra oberoende av Jeeves Information Systems AB. Jeeves Användarförening grundades 2008 och är en ideell organisation som gör det möjligt för Jeeves ERP-användare i Sverige att utbyta systemerfarenheter med varandra. JAF drivs av en styrelse efter fastslagna stadgar arbetar. Föreningen tillhandahålla träning, utbildning och diskussioner för att höja kunskapen hos medlemmarna och hjälpa dem att bättre utnyttja affärssystemet Jeeves. JAF arbetar också för Jeeves ERP's framtida utveckling genom feedback och förslag på produktförbättring. JAF sammanträder minst två gånger per år och arrangerar regelbundna seminarier och användarträffar. 

Jeeves Användarförening startades 2008. Föreningen, som är ideell, vänder sig till svenska Jeevesanvändare och drivs av en styrelse efter fastslagna stadgar. Användarföreningen är helt fristående och oberoende av Jeeves Information Systems.

Syftet med föreningen är

  • att Jeevesanvändare skall utbyta erfarenheter med varandra
  • att påverka Jeeves Information Systems till förändring, förbättring och vidareutveckling 
  • öka medlemmarnas kunskaper om Jeeves   

Som medlem i föreningen har du möjlighet att delta i seminarier och workshops kring olika Jeeves-relaterade ämnen. Vi arrangerar studiebesök hos olika användarföretag för att på plats ta del av deras erfarenheter. Olika typer av aktiviteter kommer att växa fram efterhand.

Bli medlem

För att bli medlem i Användarföreningen krävs att ditt företag har giltig Jeeveslicens. Årsavgiften är för närvarande 2000 kr per företag och år. Anmälan sker genom att skicka ett e-mail med namn och fullständiga adressuppgifter här.