Connexion för Koncernbolag

Nu öppnar anmälan för nästa Jeeves-Connexion!

Vi bjuder in våra kunder till att träffa oss på Jeeves och andra kunder för att prata smarta lösningar! Den här gången riktar vi oss mer specifikt till de bolag som ingår en koncern eller består av flera sammanlänkade företag. 

Göteborg 22/5  - Malmö 24/5 - Jönköping 29/5 - Stockholm 31/5

Har du inte fått anmälningsmailet? Kontakta connexion@jeeves.se, så skickar vi dig mer information samt länk till anmälan.

Vi ses!

Agenda:

Vi berättar om hur Jeeves gör det möjligt för företag med komplexa organisationsstrukturer, med enheter spridda över stora geografiska områden, att fungera som en enhet. Med Jeeves flerföretagshantering får ni ett komplett stöd för hela er verksamhet oavsett land, språk eller valuta. Interna transaktioner automatiseras, uppföljning underlättas och kostnader för drift och underhåll hålls nere. 

Vi tittar närmre på; 

  • Mallbolag
  • Projektmodell för utrullningar
  • Inter Company Transactions
  • QlikView genom flera bolag
  • Support

..och vi har bjudit in några av våra kunder som redan gjort utrullningar i andra länder som gästföreläsare!

Connexion är helt kostnadsfritt och en service vi vill ge dig som kund för att du ska få möjlighet till att få ut det mesta av ditt affärssystem och en chans att nätverka med andra systemanvändare.